Home
Copyright DEME (Dredging Environmental & Marine Engineering) NV Belgium

Trivium Consultancy is een onafhankelijk bureau dat adviseert en ondersteunt met proces- en projectmanagement.

Met onze ingenieurs- en adviesdiensten weten wij goed inhoud te geven en oplossingen aan te reiken op het gebied van civiele techniek en gebiedsontwikkeling. Met onze ruime ervaring binnen de overheid gekoppeld aan praktische uitvoeringskennis en know-how van procedures en vergunningen, zijn wij een waardevolle partner voor zowel gemeentelijke, provinciale als Rijksoverheid en ontwikkelaars.

Copyright Mike Bink Fotografie

Projectmanagement

 

Bij complexe projecten in een dynamische omgeving is procesaansturing en projectbeheersing alleen niet meer voldoende. Risicomanagement en contractmanagement zijn keiharde kanten en voorwaarden van een project geworden.

 

Wij hebben de durf en de tact om het project op alle vlakken goed uit te lijnen en af te stemmen met de opdrachtgever en de projectomgeving.

 

In de dynamische omgeving wordt niet ontkomen aan weerstand, tegengestelde belangen en mogelijk zelfs conflicten. Teamleden zijn het oneens over de exacte doelstellingen en wie er precies deel uitmaakt van het team. Het managen van de onderlinge relaties wordt steeds ingewikkelder.

 

Van ons kunt u niet alleen een managende of adviserende rol verwachten, maar ook een bemiddelende rol. Niet alleen het project in goede banen leiden, maar ook de betrokken partijen tevreden houden. Onze teamleider beperkt de omvang van het team en bakent het team duidelijk af.

Copyright Fotografie Bart Homburg

Omgevingsmanagement

 

Voor een succesvol project is de omgeving cruciaal. Omgevingsmanagement is daarom in bijna alle projecten een belangrijk element.

 

Wij geloven in een proactieve aanpak.

 

Door in een vroeg stadium met stakeholders in gesprek te gaan wordt voorkomen dat na inspraakrondes uitgebreide aanpassingen aan de plannen moeten worden gedaan.

 

Een aanpak waarmee conflicten met de omgeving worden voorkomen of opgelost en tegelijkertijd wordt gebouwd aan een duurzame relatie met de belanghebbenden.

Copyright DEME (Dredging Environmental & Marine Engineering) NV Belgium

Contractmanagement

 

Aanbestedings- en contracteringstrajecten zijn vaak complex. Goed gekozen contractvormen en aanbestedingsprocedures vragen zowel om gedegen kennis en ervaring, als om vindingrijkheid.

 

Wij hebben de kennis voor het opstellen van (innovatieve) contracten en het houden van aanbestedingen. Wij zijn goed in staat om risico’s in te schatten en het proces tot een goed einde te brengen.

 

Een contract met heldere prestaties en voorwaarden vraagt vervolgens om een effectieve bewaking van prestaties en afspraken. Ook het professioneel omgaan met afwijkingen is van groot belang.

 

Wij kunnen op een uitstekende wijze contracten, overeenkomsten en opdrachten managen. Niet alleen de dagelijkse beheersing van kwaliteit, geld en tijd door bijvoorbeeld wijzigingen, meerwerk, betalingen en aanpassingen van de planning, maar ook claims met een grote complexiteit en juridische geschillen.

Copyright © All Rights Reserved