Ambacht Oostzaan

Herontwikkeling bedrijventerrein Ambacht Oostzaan

De Ambacht is een bedrijventerrein in de gemeente Oostzaan. Een lokale ontwikkelaar heeft een plan voor de vestiging van twee nieuwe fastfoodrestaurants op het bedrijventerrein. Thans is de strook aan de zuidzijde van het bedrijventerrein De Ambacht nog in gebruik als groenstrook. Dit gedeelte wordt ook ingericht als bedrijventerrein.

 

Wij dragen op diverse vlakken bij om de belangen van de gemeente en de reeds aanwezige ondernemers zo goed mogelijk te borgen.

Opdrachtgever

Gemeente Oostzaan

Bijdrage Trivium Consultancy

Analyseren en afstemmen van de planontwikkeling

 

Raakvlakmanagement tussen de verschillende gemeentelijke disciplines

 

Opstellen kostenrapporten

 

Opstellen anterieure overeenkomst

 

Advisering bestemmingsplan procedure

 

Voeren van onderhandelingen met ontwikkelaar

 

Civieltechnsiche advisering en beoordeling van het ontwerp

 

Creëren van intern (bestuurlijk) draagvlak

Copyright © All Rights Reserved