Aanlegvoorziening Riviercruisevaart

Aanlegvoorziening riviercruisevaart Zaanse Schans

De Zaanse Schans is één van de toeristische toplocaties van Nederland. Aangezien het aan het water ligt, past het zeer goed in een programma voor riviercruises. Met de aanleg van deze aanlegvoorziening kunnen riviercruiseboten (scheepvaartklasse Va) de Zaanse Schans benaderen tot aan de Julianabrug.

 

Het ontwerp van de nieuwe cruisesteiger past binnen het ontwerp van de bestaande Julianabrug. De Julianabrug is vormgegeven als een streep, een schicht, over het water. Door zijn lichte kromming vlijdt hij zich soepel tegen de oevers van de Zaan. In het ontwerp is bewust gekozen voor een moderne vormgeving, waarbij het contrast tussen het oude (de Zaanse Schans) en het nieuwe (Julianabrug) als kracht is gebruikt. De steiger schiet onder de Julianabrug door en vormt er een eenheid mee. Dezelfde ontwerpuitgangspunten zijn gebruik, ook in materialisering en vormgeving is de relatie gezocht met de Julianabrug.

Copyright RoyalHaskoningDHV

Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad

Bijdrage Trivium Consultancy

Integraal projectmanagement

 

Budget en planningbewaking

 

Aansturen intern projectteam voorbereiding en uitvoering

 

Contracteren en begeleiden extern adviesbureau

 

Technisch beoordelen van het ontwerp

 

Technisch inhoudelijke controle van bestek en tekeningen

 

Houden van een aanbesteding volgens de Nationale Meervoudig

onderhandse procedure

 

Contract- en Risicomanagement

 

Raakvlakmanagement tussen de verschillende gemeentelijke disciplines

Copyright © All Rights Reserved