Groote Sluis

Openstelling Historische Groote Sluis

Gemeente Zaanstad en het hoogheemraadschap werken aan een plan om tijdens de renovatie van de Wilhelminasluis, de Grote Sluis - wat feitelijk de kleinste sluis is - te gebruiken voor pleziervaart.

 

Het sluizencomplex met accijnshuisjes ligt in het hartje van Zaandam. In de 14e eeuw was hier slechts een dam in de Zaan waar schepen over werden getrokken. Later in de 17e en 18e eeuw kreeg de dam sluizen. Van de twee huidige sluizen heet de kleinste de Grote Sluis. Deze dateert uit 1722.

 

Een groep enthousiaste vrijwilligers gaat straks de sluis bedienen. Gemeente Zaanstad zorgt er voor dat maatregelen worden voorbereid en uitgevoerd zodat de sluis veilig bedient en doorgevaren kan worden.

Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad

Bijdrage Trivium Consultancy

Integraal projectmanagement

 

Budget en planningbewaking

 

Aansturen intern projectteam voorbereiding en uitvoering

 

Raakvlakmanagement tussen de verschillende gemeentelijke disciplines

Copyright © All Rights Reserved