Dam tot Dam fietspad

Fietspad Dam tot Dam

Zaandam en Amsterdam zijn beiden ontstaan aan een dam in de rivier en van daaruit verder gegroeid. Rond deze dammen vormde zich economische centra in het uitgestrekte veenweidelandschap. In de loop der jaren zijn beide steden flink gegroeid en dichter bij elkaar komen te liggen.

 

Het gebied langs het IJ en de Zaan is zowel nu als in de toekomst aan het veranderen. Een vliegwiel in deze ontwikkelingen is de aanleg van een recreatief fiets- en wandelpad dat een zeer gewenste verbinding kan vormen tussen de twee steden. Voor de trein en auto zijn al genoeg mogelijkheden, de oevers zouden de fietser de kortste route tussen Zaandam en Amsterdam kunnen bieden. Door het IJ en de Zaan opnieuw te betrekken bij de verbinding tussen de twee steden wordt niet alleen eer gedaan aan de historische waterverbinding, maar worden ook twee (groeiende) economieën met elkaar verbonden. Gezamenlijk opdrachtgever voor dit project zijn de gemeenten Amsterdam en Zaanstad.

Tracé richting Zaandam

 

In Zaandam zijn grote delen van de oever al goed toegankelijk en kan de fietser genieten van het uitzicht over de Zaan. Een uitzondering vormt het Kattegat, waar de fietser helemaal terug tot aan de Zuiddijk moet om het Kattegat te ontwijken. In de Achtersluispolder zijn de koppen van het eiland openbaar maar zijn de overige oevers volledig bezet met (havengebonden) bedrijvigheid. Er zijn dus al stukjes fiets- en wandelroute langs het water. Het is de kunst deze aan elkaar te rijgen tot een kralensnoer.

Prins Hendrikkade
Uiterdijk
Zicht richting Zaandam

Wat is er nog nodig?

De eerste brug verbindt Zaandam met Amsterdam. Een brug over Zijkanaal H brengt de zonnige waterkant van Amsterdam Noord dichtbij de ruim 70.000 Zaandammers en brengt andersom nieuwe plekken in de Achtersluispolder bij de 100.000 inwoners van Amsterdam Noord. De nieuwe brug is symbolisch voor het project en voor de samenwerking tussen de gemeentes omdat de brug half in Zaanstad ligt en half in Amsterdam.

 

Het stuk oever tussen Wilhelminasluis en de Den UyIbrug is voor het grootste deel al een brede fietsbare oever langs de Zaan. Fiets- en autoverkeer gaan hier goed samen op de bestaande openbare weg.

 

De onlangs gerealiseerde Conrad-toren markeert een deel van de route. Het is echter erg jammer dat de toren momenteel een openbare kade langs de Zaan in de weg zit. Op dit moment loopt een studie op welke wijze ter plaatse een fietspad kan worden gerealiseerd. Ander 'obstakel' op de weg naar Zaandam is daarna nog ter hoogte van het Kattegat. Deze watergang zorgt ervoor dat de fietser weer even wordt weggeleid van de Zaan. De oplossing is de aanleg van een brug met een minimale hoogte van 3,10 meter, een doorvaarbreedte van 5 meter en een lengte van circa 45 meter.

Impressie brug zijkanaal H

Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad

Bijdrage Trivium Consultancy

Integraal projectmanagement

 

Budget en planningbewaking

 

Aansturen intern projectteam voorbereiding en uitvoerin

 

Raakvlakmanagement tussen de verschillen gemeentelijke disciplines

Copyright © All Rights Reserved