Bypass Assendelft

Verbetering ontsluiting Assendelft

Een verbrede spoorwegovergang moet de doorstroming op de Dorpsstraat verbeteren en de veiligheid vergroten. Tijdens spitsuren ziet de noordkant van de Dorpsstraat er vaak druk en onoverzichtelijk uit. Het verkeer stroomt niet snel genoeg door, zodat een lange file in de Dorpsstraat ontstaat. Fietsers banen zich een weg door het verkeer.

 

Door een verbreding komen twee wegen naast elkaar te liggen en kunnen de verkeersstromen van elkaar worden gescheiden. Vanwege de zeer slechte grondslag is er een betonnen brug op palen ontworpen met een lengte van circa 300 meter.

 

Een uitdagend project vanwege de aanwezigheid van diverse (hoofdtransport)leidingen, archeologisch waardevolle objecten en een sanering binnen het projectgebied. Daarnaast vergt het project een zorgvuldige coördinatie, omdat de werkzaamheden langs het spoor en nabij woningen met een slechte fundering moesten worden uitgevoerd.

Projectfilm

Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad

Bijdrage Trivium Consultancy

Integraal projectmanagement

 

Budget en planningbewaking

 

Aansturen intern projectteam voorbereiding en uitvoering

 

Contracteren en begeleiden externe adviesbureaus

 

Technisch beoordelen van het ontwerp

 

Technisch inhoudelijke controle van bestek en tekeningen

 

Houden van een aanbesteding volgens de Nationale openbare

procedure

 

Aanvragen en coördineren van vergunningen

 

Contractmanagement, waaronder afhandeling claim aannemer

 

Raakvlakmanagement tussen de verschillende gemeentelijke disciplines

 

Sluiten van overeenkomsten met beheerders voor verleggingen van

kabels en leidingen

Copyright © All Rights Reserved