Verdiepen Zaan

Verdiepen en verbreden rivier de Zaan

Om de Zaan beter bevaarbaar te maken voor grote schepen, is het nodig dat de Zaan wordt verdiept en verbreed. Het gaat om een traject van 12 kilometer vanaf de Den Uylbrug in Zaandam tot aan Oost-Knollendam. De vaarweg wordt bevaarbaar gemaakt voor schepen CEMT klasse Va.

 

Een project met diverse uitdagingen en risico’s.

 

Binnen het projectgebied liggen drie gebieden, welke verdacht zijn op de aanwezigheid van Niet Gesprongen Explosieven. Het laten uitvoeren van een fase 1, 2 en 3 onderzoek behoort tot de scope van het project.

 

Ook zijn circa 300 kabels en leidingen in kaart gebracht, welke de Zaan kruisen. Uiteindelijk resulterend in verleggingen van een hogedrukgasleiding en diverse 50 en 10kV leidingen van Liander en hoofdtransportleidingen van PWN en Gasunie.

 

Toprisico is de mogelijke instabiliteit van de waterkeringen als gevolg van de verbreding en verdieping. Uitgebreide geohydrologische en geotechnische onderzoeken moeten worden uitgevoerd als onderdeel van de complexe aanvragen voor de water- en ontgrondingvergunningen. Onderdeel van de vergunningsvoorwaarden ishet opzetten van een online monitoringsysteem.

 

Dit alles gevat in een Geïntegreerd Contract wat onder Systeem Gerichte Contractbeheersing is gemanaged.

Projectfilms

Algemene film over het project Verdiepen van de Zaan.

Film over het fase 3 onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven.

Film over het verleggen van kabels en leidingen in de Zaan.

Film over de boorwerkzaamheden voor de verlegging van de hoofdtransportleiding van PWN.

Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad

Bijdrage Trivium Consultancy

Integraal projectmanagement

 

Budget en planningbewaking

 

Aansturen intern projectteam voorbereiding en uitvoering

 

Introduceren UAV-GC en begeleiden interne voorbereiding van

Contractdocumenten

 

Assisteren en opzetten van Systeem Gerichte Contractbeheersing en IPM-

model

 

Houden van een aanbesteding volgens de Europese Niet-openbare

procedure

 

Contracteren en begeleiden externe adviesbureaus

 

Aanvragen en coördineren vergunningen

 

Contract- en Risicomanagement

 

Raakvlakmanagement tussen de verschillende gemeentelijke disciplines

 

Sluiten van overeenkomsten met beheerders voor verleggingen van

kabels en leidingen

Copyright © All Rights Reserved