Projecten

Diensten en projecten

Trivium Consultancy richt zich op het kwalitatief hoogwaardig (laten) voorbereiden en begeleiden van civieltechnische projecten. Onze ervaring komt het best tot zijn recht bij reconstructies, herinrichting- en rioleringsprojecten en bouw- en woonrijpmaken van (woning)bouwlocaties of gebiedsontwikkeling. Ook hebben wij ervaring in zowel de natte als de droge waterbouw.

 

Naast reguliere investeringsprojecten worden ook haalbaarheidsstudies uitgevoerd en wordt regie gevoerd op projecten van derden. Inhoudelijk zijn de projecten dikwijls bestuurlijk gevoelig, hebben impact op de omgeving, staan onder tijdsdruk en/of zijn technisch complex.

 

Naast de traditionele RAW/UAV en niet-UAV contracten hebben wij ook ervaring met het

voorbereiden, aanbesteden en systeemgericht beheersen van Geïntegreerde Contracten.

Om de Zaan beter bevaarbaar te maken voor grote schepen, is het nodig dat de Zaan wordt verdiept en verbreed.

Lees meer...

Een verbrede spoorwegovergang moet de doorstroming op de Dorpsstraat verbeteren en de veiligheid vergroten.

 

Lees meer...

De Zaanse Schans is één van de toeristische toplocaties van Nederland en past zeer goed in een programma voor riviercruises.

Lees meer...

De Ambacht is een bedrijventerrein in de gemeente Oostzaan.

 

Lees meer...

De Zaan is een belangrijke verkeersader voor de binnenvaart. Daarom wordt de Zaan bereikbaar gemaakt voor de binnenvaartschepen van de toekomst.

Lees meer...

Gemeente Zaanstad werkt aan een openstelling van de Grote Sluis voor pleziervaart.

 

Lees meer...

Afgeronde projecten

Aanleg persleidingsysteem Wormerveer

 

De gemeente Zaanstad investeerde in 2011 in de aanleg van een nieuw persrioleringssysteem in Wormerveer. Naast de aanleg van 1400 meter persriolering bestond het project onder meer uit de aanleg van drie nieuwe rioolgemalen. Drie andere gemalen werden volledig gerenoveerd. Extra uitdaging was dat het rioleringswerk plaatsvond bij woningen die zijn gefundeerd op houten palen. Een groot deel van het persleidingensysteem is via gestuurde boringen in de grond aangebracht. Hierdoor bleef de overlast tot een minimum beperkt. De overige persleidingen werden met open ontgravingen uitgevoerd in tracés vol met kabels en leidingen. De zes gemalen zijn allemaal voorzien van mechanische en elektrotechnische installaties. Tevens zijn de pompinstallaties en besturingssystemen ingeregeld en ingepast in het besturingssysteem van de gemeente.

TRIAS VMBO Wormerveer

 

In 2006 is in Krommenie het Trias VMBO gerealiseerd. Een school voor maximaal 1800 leerlingen met een apart sportcentrum. De school is gelegen langs de Provinciale Weg N203 en overkapt deels de Jan Brassertunnel. Gemeente Zaanstad heeft voor dit project niet alleen de openbare ruimte, maar ook de schoolpleinen, sportvelden en binnentuinen ingericht. Realisatie van het werk voor het begin van het nieuwe schooljaar was dé uitdaging van dit project. Te meer daar de bouw van het gebouw vertraging had opgelopen en de inhuizing van de school ingepast moest worden in de werkzaamheden. Door het slim opknippen van de werkzaamheden in verschillende fases en strakke coördinatie is het werk toch tijdig gereed gekomen.

Herinrichting Wandelweg Wormerveer

 

In 2010 is in Wormerveer de Wandelweg geheel opnieuw ingericht. Doel van de herinrichting was om de doorstroming op de drie kilometer lange Wandelweg te verbeteren. Om dit te bereiken zijn onder andere rijstroken en opstelvakken opnieuw ingedeeld. Ook zijn bushaltes verplaatst zodat bussen niet meer langs de rijweg hoeven te stoppen. De verkeerslichtinstallaties op drie kruispunten zijn compleet vervangen. Nutsbedrijven gingen mee in het werk met de vervanging van onder andere gasleidingen. Een zeer groot en complex werk waarvoor slechts vier maanden uitvoeringstijd beschikbaar was. Zo niet nog uitdagender was de opgave dat al het verkeer in één richting tijdens de uitvoering moest kunnen blijven doorrijden. Om dit project tot een goed einde te brengen is veel geïnvesteerd in een constructief samenspel tussen gemeente en aannemer, waarmee een vliegwiel tot succes ontstond.

Herinrichting Klauwershoek Zaandam

 

In 2006 is de Klauwershoek heringericht. De Klauwershoek ligt op een historisch belangrijke plek. Het is het oude centrum, ontstaan rond de sluizen in de Zaan, grenzend aan het huidige stadscentrum. De oude bebouwing, de kerk en de smalle straten geven het gebied een historisch karakter. Bij de herinrichting is de invulling van de ruimte(s) aangesloten op het historisch karakter van de wijk, de plek en bij het gebruik. Het plangebied is ingericht met hoogwaardige materialen, welke het historisch karakter van het gebied versterken.

Opdrachtgevers

Copyright © All Rights Reserved